پشتیبانی

مرکز خرید پروژه،پایان نامه،تحقیقات

مرکز خرید پروژه،پایان نامه،تحقیقات

ارتباط از طریق یاهو مسنجر
مركز فروش پايان نامه، پروژه و مقالات

فروشگاه ایران کد

KING - 1

عضویت درخبرنامه

تبلیغات شما

KING - 1

بررسی حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زیرزمینی
بازديد : 70

بررسی-حفاظت-قانونی-از-قنوات-و-منابع-آبهای-زیرزمینی
بررسی حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زیرزمینی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 68
حجم فایل: 233
قیمت: : 55000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
بی تردید قنات یکی از شاهکارها و ابتکارات ایرانیان است که تقریباً از سه هزار سال قبل به ما به ارث رسیده است . هم اکنون در کشور ایران حدود 20 هزار رشته قنات دایر و تقریباً 15 هزار قنات بایر وجود دارد که طول تونل بعضی از آنها به طور متوسط به 75کیلومتر میرسد و مجموع آبی که از آنها استخراج می شود برابر با 500 متر مکعب در ثانیه یا پانزده میلیارد متر مکعب می باشد طول قناتهای ایران از طول خط کمربندی دور زمین بزرگتر است و عمق برخی از چاههای قنوات شرق ایران خصوصاً در منطقه خراسان از چهارصد متر متجاوز می باشد بطوریکه هانری گـبو H .Goblot مهندس فرانسـوی می گوید: «برج ایفل را می توان در آن پنهان کرد.»
شاردن که در قرن 17 میلادی از ایران بازدید نموده درباره قنات های ایران می گوید: «در فن اکتشاف و هدایت آب هیچ ملتی به پای ایرانیان نمیرسد و در جهان ملتی پیدا نمی شود که به مانند ایرانیان در حفر و احداث چشمه های زیر زمینی و ایجاد مسیرهای مناسب تحت الارضی مهارت داشته باشد.»
کلید واژه: قنات، آب های زیرزمینی، حریم، منابع

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
کلیات
معنای اول حریم
معنای دوم حریم
فصل اول: ابداع وتاریخچه قنات
مبحث اول: بررسی ابعاد تاریخی، فرهنگی قنات در ایران
گفتار اول: قنات در دوران هخامنشیان
گفتار دوم: برگی از تاریخ
مبحث دوم: قنات چیست؟ (تعریف قنات)
گفتار اول: تقسيم بندي قنات
گفتار دوم: اسامی معادل قنات
گفتار سوم: انواع قنات  از جهت مالكي
گفتار چهارم: کاربرد هاي گوناگون قنات و کاريز در ايران و جهان
فصل دوم: حريم در قانون مدني
مبحث اول: مبنای حریم در قوانین
گفتار اول : احکام و مسائل حریم
گفتار دوم: مبنای حریم از دیدگاه اهل سنت
گفتار سوم: مصادیق حریم با سابقه فقهی
گفتار چهارم: تعریف حریم از دیدگاه فقهای شیعه
گفتار پنجم: تعريف‌ حريم‌ از ديدگاههاي‌ مختلف‌ حقوقي‌
گفتار ششم: ميزان حريم در قانون مدني
گفتار هفتم: آئين نامه هاي اجرايي و تصويب نامه هاي قوانين مرتبط با منابع آبي
گفتار هشتم: رويكرد نظام خصوصي مالكيت وبهره برداري از آبها درچارچوب قانون مدني
مبحث دوم: مسايل مربوط به مالكيت منابع آبي
گفتار اول: مسايل مربوط به بهره برداري از منابع آبي در قانون مدني
گفتار دوم: مسايل مربوط به حريم منابع آبي در قانون مدني
گفتار سوم: رويكرد نظام نظارت عمومي بر مالكيت وبهره برداري از آبها درچارچوب قوانين اختصاصي
گفتار چهارم: قواعد مشتركات‌ عمومي‌ در قانون‌ مدني‌
گفتار پنجم: رويكرد نظام دخالت،حاكميت، مالكيت وبهره برداري از آبها درچارچوب قانون اساسي
گفتار ششم: رويكرد نظام تفكيك مباحث مالكيت وبهره برداري از آبها درچارچوب قوانين توسعه
گفتار هفتم: قوانين كيفري اختصاصي حفاظت از منابع آبي
مبحث سوم: بررسی حریم در حقوق مدنی
نتیجه گیری
اصطلاحات
منابع و مأخذ

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

بررسی تلف مبیع از تسلیم در عقد بیع
بازديد : 114

بررسی-تلف-مبیع-از-تسلیم-در-عقد-بیع
بررسی تلف مبیع از تسلیم در عقد بیع
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 103
حجم فایل: 125
قیمت: : 60000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولا هم زمان و با انعقاد عقد، حاصل می شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده ی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار (در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان معاوضی است.
ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می شود.این قاعده اختصاص به بیع و مبیع نداشته و می توان حکم آن را در مورد ثمن و سایر معاوضات غیر از بیع تسری داد.
مفاد قاعده ی (تلف مبیع قبل از قبض) این است که اگر عقد بیعی منعقد شود و مبیع، قبل از تسلیم از سوی بایع به مشتری، بدون تعدی و تفریط بایع تلف گردد، بیع منفسخ شده و خسارت متوجه ی بایع خواهد بود که لازم است ثمن را در صورت اخذ، به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر مالکیت مبیع به مشتری منتقل شده باشد.
حکم قاعده با لوازم انتقال مالکیت هم خوانی ندارد؛ اما با توجه به بقای ضمان معاوضی حاصل از عقد بیع، بر ذمه ی فروشنده، خسارت حاصل از تلف متوجه ی او شده و با انفساخ عقد، نفس انتقال مالکیت نیز از بین می رود و این فرمول، مورد پذیرش عرف عقلا است.
ضمان معاوضی در نظام های مختلف حقوقی پس از انعقاد قرارداد، گاهی به محض انتقال مالکیت و زمانی با قبض و اقباض منتقل می شود.
واژگان کلیدی: تلف، قبض، تسلیم، ضمان معاوضی، اتلاف، تلف قبل از قبض، ضمان مسمی

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: اهميت موضوع
گفتار سوم: تقسيم مطلب
گفتار چهارم: تعريف مفهوم قبض و تسليم
گفتار پنجم: ماهيت و مبنا
فصل دوم: مدارک و مستندات قاعده
فصل سوم:‌ حدود قاعده

گفتار اول: استثنائی بودن قاعده یا مطابقت با اصول
گفتار دوم: بررسی شمول قاعده نسبت به ابواب دیگر معاملات
گفتار سوم: نحوه شمول قاعده نسبت به تلف ثمن
گفتار چهارم: احكام و آثار تسليم و قبض
گفتار پنجم: زمان و مكان و هزينه هاي تسليم
گفتار ششم: آثار
فصل چهارم: مفاد قاعده
گفتار اول: رفع تعارض تلف مبیع
گفتار دوم: حکم قاعده
گفتار سوم: تلف مبیع قبل از قبض
گفتار چهارم: تلف یکی از دو عوض
گفتار پنجم: ضمان معاوضی (ضمان مسمی)
گفتار ششم: بنای عقلا در ضمان معاوضی
گفتار هفتم : قاعده تلف مبیع قبل از قبض
گفتار هشتم: ضمان درك
گفتار نهم: اشتباه در تسليم
گفتار دهم: قاعده ی تلف
گفتار یازدهم: ضمان در قاعده تلف
فصل پنجم: اجماع
گفتار اول: بناء عقلاء
گفتار دوم: وكيل در قبض و اقباض
گفتار سوم: زمان انتقال مالکیت مبیع
فصل ششم: زمان انتقال مالکیت مبیع در سایر نظام های حقوقی
گفتار اول: انتقال مالکیت مبیع در حقوق آلمان
گفتار دوم: انتقال مالکیت مبیع در حقوق فرانسه
گفتار سوم: انتقال مالکیت مبیع در نظام حقوقی انگلستان
گفتار چهارم: انتقال مالکیت مبیع در مقررات کنوانسیون بیع بین الملل
فصل هفتم: زمان انتقال ضمان معاوضی
گفتار اول: مفهوم و انواع ضمان
گقتار دوم: ضمان معاوضی
گفتار سوم: ماهیت فقهی و حقوقی ضمان معاوضی
گفتار چهارم: شرایط اعمال مقررات ماده 387 قانون مدنی
گفتار پنجم: منافع و نمائات مبیع در فاصله ی میان عقد و وقوع تلف
گفتار ششم: مالکیت منافع و نمائات در نظریه مختار
گفتار هفتم: ضمان معاوضی از منظر مقررات بیع بین المللی کالا
نتیجه گیری
فهرست منابع

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

شبیه سازی مقاله Simulation of Cycloconverter Fed Split Phase Induction Motor
بازديد : 94

شبیه-سازی-مقاله-simulation-of-cycloconverter-fed-split-phase-induction-motor
شبیه سازی مقاله Simulation of Cycloconverter Fed Split Phase Induction Motor
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: mdl, docx, pdf
حجم فایل: 609
قیمت: : 20000 تومان

بخشی از متن:
توضیحات:
برای دانلود اصل مقاله به لینک زیر مراجعه بفرمایید.

برای این مقاله علاوه بر شبیه سازی گزارشکار نیز آماده شده است.

بخشی از مقدمه:
موتور الکتریکی، نوعی ماشین الکتریکی است که الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته‌است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. این دو وسیله بجز در عملکرد، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط الکترومغناطیس کار می‌کنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده‌های دیگری نظیر نیروی الکترواستاتیک و اثر پیزوالکتریک کار می‌کنند، هم وجود دارند.
ایده کلی این است که وقتی که یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد، نیرویی بر روی آن ماده از سوی میدان اعمال می‌شود. در یک موتور استوانه‌ای، چرخانه (روتور) به علت گشتاوری که ناشی از نیرویی است که به فاصله‌ای معین از محور چرخانه به چرخانه اعمال می‌شود، می‌گردد.

فهرست گزارش پروژه:
مقدمه
موتورهای AC
اصل ساخت اولیه و کاربری
استاتور
روتور
انواع موتورهای القایی
موتورهای القایی تک فاز
موتور القایی AC فاز شکسته
موتور القایی با استارت خازنی
موتورهای AC القایی با خازن دائمی اسپلیت
موتورهای AC القایی استارت با خازن/ کارکرد با خازن
موتور القایی AC با قطب سایه دار
موتورهای AC سه فاز
موتور قفس سنجابی
موتور با روتور پیچشی
موتورهای پله‌ای
موتورهای خطی
موتور القایی با انشقاق فاز
سیکلو کانورتر
شبیه سازی موتور القایی با انشقاق فاز
شبیه سازی سیکلو کانورتر

برای ارتباط با ما از ایمیل زیر استفاده کنید:
powersp1394@gmail.com

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

بررسی الگوریتم های مختلف شناسایی پلاک خودرو
بازديد : 91

بررسی-الگوریتم-های-مختلف-شناسایی-پلاک-خودرو
بررسی الگوریتم های مختلف شناسایی پلاک خودرو
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 62
حجم فایل: 3064
قیمت: : 22000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
رشد بی رویه تعداد خودرو ها در شهر ها، منجر به بروز مشکلات زیادی برای تشخیص خودرو در زمینه های مختلف از جمله کنترل ترافیک، مدیریت پارکینگ، عوارضی بزرگراه ها و غیره شده است . غلبه بر این مشکلات نیازمند استفاده از منابع مالی و انسانی متنوعی است و نیروی انسانی قادر به مدیریت و کنترل کارآ مد خودروها نخواهد بود. با استفاده از یک سیستم اتوماتیک جهت تشخیص شماره پلاک خودرو، می توان تا حدود زیادی بر مشکلات فائق شد.
سیستم اتوماتیک تشخیص پلاک خودرو چیست؟
سیستم تشخیص پلاک خودرو این امکان را فراهم می سازد تا شماره موجود در پلاک موجود در تصویر به صورت اتوماتیک توسط کامپیوتر از تصاویر متحرک یا عکس استخراج گردد و بتواند به صورت عددی مورد استفاده قرار گیرد.
شناسایی شماره پلاک خودرو شامل سه گام اساسی میباشد:
- تشخیص محل پلاک
- جداسازی کاراکترهای پلاک
- تشخیص کاراکترهای پلاک
هر سه گام مذکور و فعالیت های انجام شده در آن حوزه ها در این پروژه مورد بررسی قرار میگیرد .از تکنیک های استفاده شده در سیستم پیشنهادی می توان به تکنیک های تعدیل هیستوگرام ، تک رنگ سازی تصویر، روش های موروفولوژیکی برای حذف نویز ، برچسب گذاری برای جداسازی کاراکترهای پلاک و مقایسه یا نمونه های اصلی برای تشخیص کاراکترهای پلاک اشاره کرد.

فهرست مطالب:
چکیده
1- بررسی الگوریتم های مختلف پلاک خودرو
1-1 اولین الگوریتم
1-1-1 دریافت تصاویر از دوربین های کنترل سرعت
1-1-2 عملیات پردازش تصویر و تشخیص پلاک خودرو
1-1-3 شناسایی مکان پلاک خودرو
1-1-4 شناسایی اعداد و حروف
1-1-5 صحت شناسایی پلاک
1-1-6 روش هایی برای صحت شناسایی پلاک
1-2 دومین الگوریتم
1-2-1 مرحله تشخیص محل پلاک خودرو
1-2-2 فیلتر گوسین
1-2-3 پیدا کردن لبه های عمودی تصویر
1-2-4 تحلیل هیستوگرام
1-2-5 پیدا کردن محل کاندید پلاک
1-2-6 سایش تصویر
1-2-7 گسترش افقی تصویر
1-2-8 پر کردن حفره های احتمالی
1-2-9 گسترش عمودی تصویر
1-2-10 مرحله جداسازی کاراکترهای پلاک
1-2-11 مرحله شناسایی کاراکترها
1-3 سومین الگوریتم
1-3-1 مرحله استخراج پلاک
1-3-2 مرحله تفکیک اعداد
1-3-3 مرحله تشخیص اعداد به کمک شبکه های عصبی
2- بررسی چند الگوریتم برای پیدا کردن محل پلاک خودرو
2-1 روشی سریع برای پیدا کردن محل پلاک خودرو از تصاویر پیچیده بر اساس عملیات مورفولوژی
2-1-1 پیدا کردن لبه های عمودی تصویر
2-1-2 تحلیل هیستوگرام برای پیدا کردن تصویر کاندید
2-1-3 بررسی معیار تراکم
2-1-4 گسترش در جهت افقی و عمودی و یافتن اشتراک این دو تصویر و گسترش در جهت افقی تصویر اشتراک
2-1-5 پر کردن حفره های احتمالی
2-1-6 سایش تصویر و اعمال فیلتر میانه
2-1-7 استخراج پلاک
2-2 روش جدید مکان یابی پلاک خودرو در تصاویر رنگی
2-2-1 روش شناسایی مکان پلاک
2-3 استفاده از معیار هندسی و بافت برای تشخیص اشیاء در تصاویر متفاوت و پیچیده
2-3-1 گردآوری تصاویر
2-3-2 پیش پردازش
2-3-3 انتخاب نواحی کاندید
2-3-4 یافتن مکان پلاک
2-3-5 تکرار الگوریتم برای یافتن پلاک های کوچک
3- الگوریتم پروژه
3-1 پیدا کردن آبجکت های تصویر
3-2 پیدا کردن ناحیه پلاک و بهینه کردن ناحیه مربوطه
3-3 پیدا کردن نواحی شاما اعدادپلاک
3-4 جداسازی کاراکترهای پلاک
3-5 هم اندازه کردن ابعاد کاراکترهای جدا شده
3-6 فراخوانی نمونه های اصلی از اعداد و حروف
3-7 مقایسه نمونه های اصلی با کاراکترهای جدا شده
4- منابع

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در علوم پزشکی
بازديد : 80

شبکه-های-عصبی-مصنوعی-و-کاربرد-آن-در-علوم-پزشکی
شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در علوم پزشکی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 45
حجم فایل: 875
قیمت: : 13000 تومان

بخشی از متن:
چكيده:
موضوع اي که  در اين پروژه مورد بررسي قرار گرفته  شبکه هاي عصبي است، که شامل موضوعاتي از قبيل اينکه شبکه عصبي چيست، چرا ازشبکه هاي عصبي استفاده کنيم، شامل چه مواردي است ،ازچه بخش هايي تشکيل شده، چه کاربردي دارد و اينکه چگونه کار مي کند، مي باشد .از آنجا که شبکه هاي عصبي نسل جديدي از شبکه مي باشد لذا داراي دنياي از اطلاعات جديد در زمينه شبکه و علم آن است. از جمله نتايج ارزشمند اين مقاله مي توان به آشنايي مبتدي با شبکه عصبي و طريقه کار آن و استانداردهاي به کار رفته در آن اشاره کرد، که پايه و مقدمه اي براي آشنايي هر چه بيشتر با اين علم جديد مي باشد، و ما در پايان اين پروژه هر چند کوتاه  با پيشرفت هاي شگرف در زمينه شبکه های عصبی  و کاربرد آن در شاخه پزشکی  آشنا خواهيم شد.
 
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
سابقه تاریخی
شبکه عصبی زیستی
شبكه عصبي مصنوعی
ایده پیدایش شبکه های عصبی مصنوعی
انسان و سلول هاي عصبی مصنوعی
دلایل استفاده از شبکه هاي عصبی
شبکه هاي عصبی در مقابل کامپیوتر هاي معمولی
تفاوت های شبکه های عصبی با روش های محاسباتی متداول(سیستم های خبره)
توپولوژی شبکه های عصبی مصنوعی
انواع یادگیري شبکه هاي عصبی مصنوعی
نحوه عملکرد شبکه هاي عصبی مصنوعی
انواع شبکه عصبی مصنوعی
شبکه پرسپترون چند لایه
آموزش پسپترون
الگوریتم یادگیری پرسپترون
شبکه هاپفیلد
شبکه کوهونن
كاربردهاي شبكه عصبي مصنوعي
مزایاي استفاده از شبکه هاي عصبی
معايب استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
شبكه عصبي مصنوعي ابزار هوشمند تشخیص
شبکه عصبی مصنوعی در علوم پزشکی و دارویی
مثال هایی از شبکه های عصبی مصنوعی
نتیجه گیری
منابع

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

نصب و مستند سازی امکانات Snort
بازديد : 79

نصب-و-مستند-سازی-امکانات-snort
نصب و مستند سازی امکانات Snort
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 63
حجم فایل: 1786
قیمت: : 13000 تومان

بخشی از متن:
چکيده:
سامانه‌های تشخیص نفوذ وظیفه شناسایی و تشخیص هر گونه استفاده غیرمجاز به سیستم، سوء استفاده و یا آسیب‌رسانی توسط هر دو دسته کاربران داخلی و خارجی را بر عهده دارند. تشخیص و جلوگیری از نفوذ امروزه به عنوان یکی از مکانیزم‌های اصلی در برآوردن امنیت شبکه‌ها و سیستم‌های رایآن‌های مطرح است و عمومأ در کنار دیواره‌های آتش و به صورت مکمل امنیتی برای آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
Snort یکی از سیستم‌تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه است. که تحت اجازه نامه جی‌بی‌ال عرضه می‌شود. و اولین بار در سال 1998 توسط مارتین روش نوشته شده است.Snort  در حال حاضر توسط Source fire توسعه می‌یابد. این برنامه در سال 2009 به عنوان یکی از بهترین نرم‌افزارهای آزاد تمامی‌دورآن‌ها انتخاب شد.
کار اصلی snort خواندن محتوای داخل هر بسته می‌باشد. با خواندن محتوای هر بسته که در شبکه رد و بدل می‌شود این سامانه می‌تواند محتویات بسته‌ها را با بانک قوانین حملات مطابقت دهد و در صورت داشتن محتوای یک بسته با یک حمله اخطار دهد.
این نرم افزار در سه حالت قابل برنامه‌ریزی می‌باشد، میتواند به عنوان یک شنودگر برای بسته‌های شبکه، ثبت کننده بسته‌ها و یک سیستم تشخیص نفوذ کامل مبتنی بر شبکه مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول 
1-1-Snort یکی از سیستم‌های تشخیص نفوذ
1-2- Snort چیست؟
1-3-نحوه کار  Snort
1-4-معماری Snort
1-5-واگشایی بسته‌ها ورودی
1-6-پیش‌پردازنده
1-7-موتورتشخیص
1-8-سیستم هشداردهی و نسخه‌برداری
1-9- خروجی
1-10-Snort و ساختار شبکه
1-11-ضعف های Snort
فصل دوم  
1-12-دانلود و نصب نرم افزار
1-12-1-اضافه کردن قوانین به Snort
1-13-تنظیم نرم افزار
1-14-تست و اجرای Snort
1-14-1-حالت شنودگر
1-14-2-حالت ثبت کننده بسته‌ها
1-14-3-حالت سیستم تشخیص نفوذ شبکه
1-15-حمله‌های تهدید کننده Snort
فصل سوم
1-16-وظيفه يک سرويس‌دهنده
1-17- حملات
1-18-حملات از نوع DoS
1-19-متداولترين پورت‌های استفاده شده در حملات DoS
1-20-حملات از نوع Back door
فصل چهارم: پيوست‏ها
1-21-پیوست 1
1-21-1-اصطلاحات پر بازده و پر کاربرد به کار رفته در متن قوانین برای کشف حملات
1-21-2-اصطلاحاتی که در قوانین Snort از اهمیت کمتری بر خوردارند:
فصل پنجم: منابع

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

بررسی الگوریتم خوشه بندی تجمیعی
بازديد : 60

بررسی-الگوریتم-خوشه-بندی-تجمیعی
بررسی الگوریتم خوشه بندی تجمیعی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 536
قیمت: : 22000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
از خوشه بندی در حوزه داده کاوی برای تحلیل، گروه بندی یا طبقه بندی داده ها درخوشه هایی که اعضای ان ها خواص کمابیش یکسانی دارند، استفاده می شود. خوشه بندی کاربردهای متعددی از تشخیص الگو، روان شناﺴﻰ، اقتصاد تا طبقه بندی ژنی، پردازش تصویر و ... دارد. دراین پروژه چند الگوریتم خوشه بندی نسبتاً ساده، کارامد و متداول که درخوشه بندی داده ها به کار می روند مورد بررسی قرارمی گیرند. فصل اول به مفاهیم و کلیات داده کاوی و خوشه بندی اختصاص دارد. در فصل دوم ابتدا مختصری در مورد خوشه بندی سلسله مراتبی و در ادامه انواع الگوریتم های خوشه بندی سلسله مراتبی تجمیعی توضیح داده شده است (با این وصف که معادلات ومبحث های ریاضی الگوریتم ها مطرح نشده و صرفاً روی خود الگوریتم ها تأکید شده). درفصل اخرهم توضیحی کوتاه درباره نرم افزار matlab داده شده و یک نمونه از الگوریتم های فصل دوم با زبان برنامه نویسی matlab شبیه سازی شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
1-2  داده کاوی چیست؟
1-3  فرایند داده ‌کاوی
1-4 ویژگی های داده کاوی
1-5  مزایای داده کاوی
1-6 مراحل داده کاوی
1-7  روش های داده کاوی
1-8 الگوریتم های داده کاوی
1-9 ابزارهای داده کاوی
1-9-1 قابلیت‌های ابزار‌های داده کاوی هم پیوندی
1-9-2 نرم افزارهای داده کاوی
1-10 کاربردهای داده کاوی
1-11 شاخه های مرتبط با داده کاوی
فصل دوم: خوشه بندی
2-1 خوشه بندی چیست؟
2-2  تاریخچه خوشه بندی
فصل سوم: الگوریتم های خوشه بندی سلسله مراتبی- تجمیعی
3-1 خوشه بندی سلسله مراتبی
3-2 خوشه بندی سلسله مراتبی تجمیعی
3-2-1 پیوند خوشه بندی
3-2-2  االگوریتم پیوند تک
3-2-3 الگوریتم پیوند کامل
3-2-4 الگوریتم پیوند میانگین گروهی
3-2-5 الگوریتم پیوند میانگین وزن دار
3-2-6 الگوریتم پیوند مرکزی
3-2-7 الگوریتم پیوند میانی
3-2-8 روش وارد
3-3 پیشرفت اخیر در الگوریتمهای تجمیعی
3-3-1 الگوریتم BIRCH
3-3-2 الگوریتم CURE
3-3-3 الگوریتم ROCK
3-3-4 الگوریتم CHAMELEON
3-3-5 الگوریتم SLINK
3-3-6 الگوریتم های پیوند تک مبتنی بردرختان پوشای مینیمم
3-3-7 الگوریتم CLINK
3-4 روش های دیگر خوشه بندی سلسله مراتبی
فصل چهارم: شبیه سازی و اجرای یک نمونه الگوریتم کاربردی
4-1 نرم افزار MATLAB
4-2 اجرای برنامه کاربردی با Matlab
4-2-1 تحلیل برنامه CLINK
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

آشنايي با شبكه هاي عصبي مصنوعي
بازديد : 67

آشنايي-با-شبكه-هاي-عصبي-مصنوعي
آشنايي با شبكه هاي عصبي مصنوعي
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 88
حجم فایل: 435
قیمت: : 19000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن:
درست است كه بعضي از اعمالي را كه ما به سختي انجام مي دهيم يك كامپيوتر به سرعت و به راحتي انجام مي دهد، مانند جمع چند صد عدد، اما اين مطلب باعث نمي شود كه ما يك كامپيوتر را باهوشتر از انسان بدانيم چون اين سيستم هرگز قادر نمي باشد كه اعمالي را كه نياز يه استدلال  دارد و يا حل آنها از طريق  شهودي و حدس و گمان مي باشد را به طور مطلوب انجام دهد. شايد بهتر است بگوييم آن‌هاموجودات منطقي اي هستند و تنها اعمال منطقي را به خوبي انجام مي دهند.
مسئله ديگر شايد اين باشد كه يك كامپيوتر مي تواند بعضي كارها را كه ما در مدت زمان قابل ملاحظه اي انجام مي دهيم را در زمان بسيار كوتاه تري انجام مي دهد.ويا بعضي از اطلاعات را پس از گذشت ماه ها و يا سالها به خاطر مي آورد.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
1-1 انسان و كامپيوتر
1-2 ساختار مغز
1-2-1 يادگيري در سيستم‌هاي بيولوژيك
1-3 تفاوت ها
فصل دوم: نگرش كلي به شبكه هاي عصبي مصنوعي
2-1 تعريف شبكه هاي عصبي
2-2 مفاهيم اساسي شبكه هاي عصبي
2-3 معرفي اصطلاحات و علائم قراردادي
2-4 كاربردهاي محاسبات عصبي
2-5 كاربردهاي نمونه شبكه هاي عصبي مصنوعي
2-6 فوايد و معايب شبكه هاي عصبي مصنوعي
2-7 معيارهاي مهندسي به منظور محاسبات عصبي
2-8 مراحل مهندسي سيستم ANN
2-9 توپولوژي شبكه و خصوصيات
فصل سوم: بازشناسي الگو
3-1 چشم انداز طرح شناسي
3-2 تعريف بازشناسي الگوها
3-3 بردارهاي مشخصات و فضاي مشخصات
3-4 توابع تشخيص دهنده يا مميز
3-5 فنون طبقه بندي
3-6 روش طبقه بندي «نزديكترين همسايه»
3-7 ميزان هاي اندازه گيري فاصله
3-8 دستگاه هاي طبقه بندي خطي
فصل چهارم: نرون پايه
4-1 مقدمه
4-2 مدل سازي نرون
4-3 فراگيري در نرون‌هاي ساده
4-4 الگوريتم فراگيري پرسپترون
4-5 يك مثال ساده براي پرسپترون ساده.
فصل پنجم: نرون چند لايه
1-5 مقدمه
2-5 مدل جديد
3-5 قاعده جديد فراگيري
5-4 الگوريتم پرسپترون چند لايه
5-5 بررسي مجدد مساله XOR
5-6 ليه هاي شبكه
5-7 معرفي چند شبكه
5-8 معرفي نمونه اي از توابع كليدي
5-9 بررسي يك مثال عملي
منابع

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

کاربرد هوش مصنوعی در بورس و امور مالی و حسابداری
بازديد : 76

کاربرد-هوش-مصنوعی-در-بورس-و-امور-مالی-و-حسابداری
کاربرد هوش مصنوعی در بورس و امور مالی و حسابداری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 158
قیمت: : 11000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
امروزه سرمایه گذاری در بورس بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد.به همین دلیل پیش بینی قیمت سهام برای سهامداران از اهمیت خاصی برخوردار شده است تا بتوانند بالاترین بازذه را از سرمایه گذاری خود کسب کنند.از سوی دیگر شاخص قیمت سهام نشان دهنده وضعیت کلی بازار سهام است و می تواند به پیش بینی سهامداران جهت سرمایه گذاری کمک کند.اما با پیشرفت و توسعه مداوم روشهای فراابتکاری شبکه های عصبی و شبکه های عصبی فازی کاربردهای روز افزونی در مبحث پیش بینی شاخص قیمت سهام پیدا کرده اند.
بازار سهام دارای سیستمی غیر خطی و آشوب گونه است که تحت تاثیر شرایط سیاسی اقتصادی و روان شناسی می باشد و می توان از سیستم های هوشمند غیر خطی همچون شبکه های عصبی مصنوعی- شبکه های فازی-الگوریتم ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام استفاده نمود.
در این تحقیق سه رویکرد مطرح می شود:
1)پیش بینی شاخص قیمت سهام با رویکرد روشهای کلاسیک
2)رویکرد هوش مصنوعی
3)رویکرد ترکیبی
کلید واژه ها: هوش مصنوعی-شاخص قیمت و بورس-شبکه عصبی-پیش بینی

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاریخچه بورس اوراق بهادار
چهار مورد از تکنولوژیها و تکنیک های حسابداری
کاربردهای  هوش مصنوعی در امور مالی
پیش بینی روند قیمت سهام
برآورد بهای تمام شده
قیمت گذاري اوراق بهادار جدید
منطق فازی
کشف تقلب در صورت های مالی
پیش بینی ورشکستگی
هوش مصنوعي در سرمايه گذاري
نتايج پژوهش
پيشنهادهايي به سياست گذاران و دست اندرکاران
منابع

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

بررسی تاثیر ماهواره بر جوانان
بازديد : 58

بررسی-تاثیر-ماهواره-بر-جوانان
بررسی تاثیر ماهواره بر جوانان
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 60
حجم فایل: 128
قیمت: : 20000 تومان

بخشی از متن:
مقدمه:
از زمانی که ماهواره وارد خانه های ایرانیان شد، طیف گسترده ای از شبکه های ماهواره ای مورد توجه و استقبال مخاطبان قرار گرفت.
در ابتدا به دلیل محدود بودن شبکه های فارسی زبان، شبکه های خارجی مورد توجه بییندگان برنامه های ماهواره ای قرار داشت اما پس از مدتی با گسترش شبکه های فارسی زبان و کاهش سختگیریها نسبت به استفاده از ماهواره، این پدیده به صورت گسترده ای به خانه های ایرانیان راه یافت.
در حال حاضر طیف وسیعی از مردم جامعه ما مخاطب ماهواره هستند. این امار با وجود همه ممنوعیت ها در استفاده از ماهواره، قابل توجه است.
با توجه به اینکه جامعه ما از جمعیت جوان بالایی برخوردار است، میزان گرایش به شبکه های ماهواره ای احتمالا بیشتر می شود. به این ترتیب در طی زمان شاهد تغییراتی بر نحوه نگرش جوانان در الگوهای فرهنگی از جمله مدل لباس و آرایش چهره و حتی رفتارهای فردی و اجتماعی هستیم.
نکته قابل توجه در زمینه تغییر دیدگاه جوانان نسبت به نوع پوشش و آرایش آنها این است که الگوهای جمعی در جامعه بشدت درحال تضعیف و فردگرایی و توجه به خود، در حال رشد است.
آراستگی و زیبایی ظاهرجوان امروز که مورد پسند اوست، بگونه ای متفاوت از الگوهای جمعی است که فرهنگ سنتی جامعه برای او ترسیم می کند.
دربین جوانان امروز، اهمیت ظاهر به مثابه یک ارزش اجتماعی بسرعت درحال رشد است. یکی از دلایل پررنگ شدن این موضوع علاوه بر رفاه اقتصادی، گسترش روز افزون استفاده از ماهواره در خانواده ها می باشد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق   
مقدمه     
بيان مسئله    
اهميت موضوع    
اهداف  تحقیق    
هدف کلی    
اهداف جزئی    
فرضيات تحقيق    
تعاریف  اصطلاحات
تعاریف مفهومی    
گرایش به ماهواره    
جوان    
تعاریف عملیاتی    
گرایش به ماهواره    
جوان    
فصل دوم: پیشینه تحقیق    
مقدمه    
تاريخچه    
تاريخچه پيدايش ماهواره در جهان    
تاريخچه پيدايش ماهواره در ايران    
ماهواره يا بشقاب هاي خانگي    
ماهواره ها و تأثير آنها در جهت اطلاع رساني و ارتباطات    
نقش ماهواره ها در ارتباطات محلي، منطقه اي و جهاني    
امتيازات تلويزيون هاي ماهواره اي نسبت به زميني    
اهميت تکنولوژي ماهواره اي    
نظریات صاحب نظران درباره ماهواره    
تأثير گذاري ماهواره روي عقايد و انديشه ها از ديدگاه ژان کازنو    
وسائل ارتباط جمعي، سمعي و بصري از ديدگاه دکتر ساروخاني و مک لوهان   
وسائل ارتباط جمعي در جوامع معاصر از ديدگاه  دکترکاظم معتمد نژاد    
نظريات مقام معظم رهبري در مورد هجوم فرهنگي ماهواره ها    
انديشه ممنوعيت ماهواره    
تأثير برنامه هاي ماهواره در زمان کوتاه مدت و دراز مدت    
رهنمودهاي يونسکو    
مشارکت ايران در پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي    
رویکرد نامناسب به ماهواره ها    
تاثیرات تلویزیون    
تاثیرات ماهواره بر جوانان ایرانی    
هدف قرار دادن قشرهای خاصی از جوانان    
نقش خانواده در کاهش آسیب های اجتماعی    
پیشینه عملی تحقیق    
فصل سوم: روش تحقیق    
مقدمه    
نوع تحقیق    
جامعه آماری    
نمونه آماری و روش نمونه گیری    
معرفی ابزار پژوهش و جمع آوری اطلاعات    
نحوه گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات    
روایی و پایایی ابزار    
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    
نتيجه گيري    
پيشنهادات    
محدودیت های تحقیق    
منابع    
پیوستها    

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی و کاربرد آن در پزشکی
بازديد : 86

ترکیب-سیستم-های-خبره-و-شبکه-های-عصبی-و-کاربرد-آن-در-پزشکی
ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی و کاربرد آن در پزشکی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 571
قیمت: : 19000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
در یک تعریف کلی می توان گفت سیستم های خبره، برنامه های کامپیوتری هستند که نحوه تفکر یک متخصص در یک زمینه خاص را شبیه سازی می کنند و در واقع این نرم افزار ها، الگوهای منطقی ای را که یک متخصص بر اساس آن ها تصمیم گیری می کند، شناسایی می نمایند و سپس بر اساس آن الگوها، مانند انسان ها تصمیم گیری می کنند. شبکه عصبی نیز یک سیستم پردازش داده ه است که از تعداد زیادی عناصر پردازشگر ساده و بسیار مرتبط با هم (یعنی همان اعصاب مصنوعی) تشکیل شده است و در ساختار آن از پوسته دماغی مغز الهام گرفته شده است. آنچه در نهایت می توان گفت این است که یکی از مزیت های ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی این است که می توانند در کنار متخصصان انسانی مورد استفاده قرار بگیرند که ماحصل آن تصمیم گیری مبتنی بر تخصص انسانی و دقت ماشینی است.این فناوری از دید تجاری نیز برای توسعه دهندگان آن سود آور است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه ای برسیستم های خبره
1-1 مقدمه
1-2 سیستم خبره چیست؟
1-3 تفاوت های سیستم خبره با یک برنامه عادی
1-4 مفاهیم عمومی سیستم های خبره
1-5 ویژگی های یک سیستم خبره
1-6 توسعه تکنولوژی سیستم های خبره
1-7 محدوده ها و کاربردهای سیستم های خبره
1-8 کاربرد سیستم های خبره
فصل دوم: طراحی سیستم های خبره
2-1 مقدمه
2-2 انتخاب مسئله مناسب
2-2-1 انتخاب الگوی مناسب
2-2-2 عواید سیستم
2-2-3 ابزارها
2-3 مراحل ایجاد یک سیستم خبره
2-3-2مسئله تحویل
2-3-3 نگهداری و تکامل
2-4 خطاها در مراحل ایجاد
2-5 مهندسی نرم افزار و سیستم های خبره
2-7 خلاصه
فصل سوم: مبنای شبکه های عصبی
3-1 مقدمه
3-2 مبنای پزشکی شبکه های عصبی
3-3 اعصاب مصنوعی
3-4 شبکه های عصبی مصنوعی
3-4-1 شبکه های عصبی و بازخور
3-4-2 شبکه های عصبی در یک نگاه
3-4-3 شبکه های عصبی شرکت پذیر
فصل چهارم: ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی
4-1 مقدمه
4-2 تفاوت های سیستم خبره و شبکه عصبی
4-2-1 سیستم خبره
4-2-2 شبکه های عصبی
4-2-3 خصوصیات و تفاوت های سیستم های خبره و شبکه های عصبی
4- 3 کاربرد سیستم های خبره و شبکه های عصبی در پزشکی
4-3-1 استفاده از سیستم های خبره در علم پزشکی
4-4 ترکیب سیستم خبره و شبکه عصبی
4-4-1 شبکه های عصبی مبنای سیستم های خبره:
4-4-2 شبکه های عصبی مبتنی بر پایگاه دانش:
4-4-3 ترکیب شبکه های عصبی باسیستم های خبره:
نتیجه گیری
منابع

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

بررسی نقش نیروی انتظامی بر حریم خصوصی شهروندان
بازديد : 62

بررسی-نقش-نیروی-انتظامی-بر-حریم-خصوصی-شهروندان
بررسی نقش نیروی انتظامی بر حریم خصوصی شهروندان
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 98
قیمت: : 10000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
حریم خصوصی مفهومی است زاده نوگرایی و تجدید نظر در روابط انسانی از یک طرف و مقاومت در برابر رفتارهای افراطی و قدرت مدارانه حکومتها از طرف دیگر. حریم خصوصی از یک دیدگاه برابر با تجدید و کاهش نفوذ حکومت در زندگی و روابط میان مردم و از دیدگاه دیگر مساوی آرمانهای بشر دوستانه و بطور خلاصه حقوق بشر می باشد.
امروزه روابط میان حکومتها و شهروندان به گونه ای است که مدیریت اجتماعی در مفهوم عام خود برای پیشبرد و اجرای برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و تربیتی و ارتباطی ناگزیر است در اعماق و جزئیات زندگی اجتماعی و فردی شهروندان حضور یابد. در این پژوهش رابطه حریم خصوصی و نقش نیروی انتظامی در آن را بررسی می کنیم.
واژگان کلیدی: حریم خصوصی، نیروی انتظامی، شهروند،حکومت

فهرست مطالب:
چکیده 
مقدمه
فصل اول:
مبحث اول: کلیات    
گفتار اول:حریم خصوصی چیست؟    
گفتار دوم: حریم خصوصی مادی    
گفتار چهارم: حریم خصوصی معنوی    
مبحث دوم: مستندات قانونی دفاع از حریم خصوصی    
گفتار اول: درمقررات بین المللی    
گفتار دوم:  مقررات داخلی    
گفتار سوم:  اجازه مخصوص مقام قضایی    
فصل دوم:    
مبحث اول:نقض حریم خصوصی توسط قانون    
گفتار اول:نقض حریم خصوصی در کشورهای مختلف    
گفتار دوم: حریم خصوصی و قانون ایران    
نتیجه گیری
منابع

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

بررسی تکالیف گشت ارشاد از منظر حقوق و قانون شهروندی
بازديد : 81

بررسی-تکالیف-گشت-ارشاد-از-منظر-حقوق-و-قانون-شهروندی
بررسی تکالیف گشت ارشاد از منظر حقوق و قانون شهروندی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 28
قیمت: : 10000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
نیروی انتظامی برای امنیت اجتماعی و مصونیت کل جامعه با موارد آسیب‌های اجتماعی برخورد می‌کند. نیروی انتظامی و گشت ارشاد در این زمینه به دنبال آن است تا به ارزش‌های دینی، اخلاق عمومی جامعه حفاظت و برقراری امنیت اجتماعی فعال‌تر عمل کنیم تا شاهد برخی از مظاهر نامناسب ارزشی و اخلاقی در جامعه نباشیم.
نیروی انتظامی با هوشمندی، هدف‌دار و با هدف‌های ایجابی مناسب موفقیت‌های زیادی کسب کرده و قرار بر این شده تا نیروی انتظامی با شبکه‌های ابتذال و گروه‌های سازماندهی‌شده برخورد کند.
با توجه به اینکه نظرسنجی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد 95 درصد جامعه ایران به اخلاق، حفظ حرمت‌ها و کرامت دین اعتقاد دارند، باید به گونه‌ای ساماندهی کنیم که در جهت ارزش‌های دینی پیش برویم تا پایه‌های تمدن اسلامی را مبتنی بر اخلاق و ارزش‌های دینی و اعتقادات راسخ ایجاد کنیم.
نقش مردم در موضوع عفاف و حجاب بسیار تاثیر گذار بوده و هست. به طوری که اگر سازمان‌های مردم‌نهادی تاسیس شوند که بتوانند به صورت ساماندهی‌شده و متشکل و با رعایت قوانین، اخلاق عمومی مبنی بر ارزش‌های دینی، امر به معروف و نهی از منکر را به صورت نهادینه در جامعه گسترش دهند و نظارت کنند، به مراتب نتایج بهتری نسبت به اقدامات مستقیم گشت های ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی را شاهد خواهیم بود.
واژگان کلیدی: بد حجاب، گشت ارشاد، نیروی انتظامی، برخورد

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات    
مبحث اول: تعاریف مفاهیم    
گفتار اول: ارشاد    
گفتار دوم: گشت ارشاد    
مبحث دوم : بررسی ابعاد گشت ارشاد    
گفتار اول:پیدایش مفهوم گشت ارشاد    
گفتار دوم:  ضرورت وجود گشت ارشاد    
مبحث دوم: قانون عفاف و حجاب    
گفتار اول: چگونگی اجرای قانون عفاف و حجاب    
گفتار دوم:باید ها و نباید های گشت ارشاد    
فصل دوم: محدوده تکلیف گشت ارشاد    
مبحث اول: محدوده تکالیف گشت ارشاد    
مبحث دوم: راهکارهای بهبود عملکرد    
گفتار اول: آموزش نیروهای گشت ارشاد    
گفتار دوم:اهدای چفیه و شال به زنان    
گفتار سوم: برخورد با فساد در فضای مجازی/برگزاری پارتی های اینترنتی    
خلاصه و نتیجه گیری
منابع

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

اثر تیمار حرارتی آردچوب اکالیپتوس بر خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه آرد چوب اکالیپتوس/ پلی اتیلن سب
بازديد : 92

اثر-تیمار-حرارتی-آردچوب-اکالیپتوس-بر-خواص-فیزیکی-و-مکانیکی-چند-سازه-آرد-چوب-اکالیپتوس-پلی-اتیلن-سبک
اثر تیمار حرارتی آردچوب اکالیپتوس بر خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه آرد چوب اکالیپتوس/ پلی اتیلن سبک
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 138
حجم فایل: 3643
قیمت: : 20000 تومان

بخشی از متن:
چكيده:
در اين تحقيق از آرد چوب اکالیپتوس تیمار شده در دماهای 160، 180 و 200 درجه سانتی گراد،  پلي اتیلن سبک و مالئیک انیدرید به عنوان جفت کننده در ساخت چندسازه استفاده شد و اثر تیمار حرارتی آرد چوب اکالیپتوس بر خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه آرد چوب اکالیپتوس/ پلی اتیلن سبک مورد بررسي قرار گرفت. از تركيب عوامل متغير، 8 تيمار كه از هر تيمار 3 تكرار ساخته شد. نتایج تغییرات جرم نشان داد که بر اثر تیمار حرارتی، جرم آرد چوب اکالیپتوس کاهش معنی داری یافت و با افزایش دمای تیمار کاهش جرم بیشتر شد. نتایج تیمار حرارتی آرد چوب اکالیپتوس در سه سطح دمایی 160، 180 و 200 درجه سانتی گراد و در زمان 30 دقیقه روی پایداری حرارتی آرد چوب اکالیپتوس نشان داد که تیمار حرارتی منجر به افزایش پایداری حرارتی آرد چوب اکالیپتوس شده است. نتایج نشان داد با اصلاح تیمار حرارتی مقاومت های خمشی، کششی و مدول های الاستیسیته خمشی و کششی، مقاومت به ضربه فاقدار بهبود می یابد و بر روی خواص فیزیکی اثر مثبت و مطلوب می گذارد. ضمناً با افزودن مالئیک انیدرید به نمونه ها خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه ها نیز بهبود پیدا کرد.
کلمات کلیدی: تیمار حرارتی، آرد چوب اکالیپتوس، خواص فیزیکی و مکانیکی، تیمار شاهد و عامل جفت کننده

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول: کلیات
1-کلیات
1-1- مقدمه
1-2- چندسازه الیاف طبیعی و پلیمرهای گرمانرم
1-3- تاریخچه و بازار مصرف
1-4- روش های ساخت چند سازه الیاف طبیعی- پلیمرهای گرمانرم
1-5- مواد اولیه مورد استفاده در صنعت چوب-پلاستیک
1-6- فن‌آوري‌هاي توليد چوب - پلاستيک
1-7- روشهاي متداول توليد چندسازه چوب-پلاستيک
1-8- تکنولوژي و ماشين آلات شکل دهي کامپوزيت
1-9- انواع اکسترودر و تکنولوژي هاي متداول
1-9-1- اکسترودرهاي تک پيچه (اکسترودر پروفيل)
1-9-2- اکسترودر دوپيچه همسوگرد
1-9-3- اکسترودر دوپيچه ناهمسوگرد موازي
1-9-4- اکسترودر دوپيچه ناهمسو گرد مخروطي
1-9-5- اکسترودرهاي Conex
1-10- ساير تکنولوژي هاي شکل دهي کامپوزيت
1-10-1- روش هاي شکل دهي حرارتي
1-10-1-1- قالب گیری فشاری صفحه ای
1-10-1-2- قالب گیری تزریقی تحت فشار
1-10-2- فرايند پالتروژن
1-11- تیمار حرارتی
1-12- تاریخچه تولید پلی اتیلن
1-12-1- انواع پلی اتیلن
1-12-1-1- پلی اتیلن با دانسیته بالا
1-12-1-2- پلی اتیلن با دانسیته پایین
1-12-1-3- پلی اتیلن با دانسیته متوسط
1-12-1-4- پلی اتیلن با تراکم پایین (پلی اتیلن سبک)
1-12-2- کاربرد پلی اتیلن
1-13- سوزنی برگان
1-14- پهن برگان 
1-15- اكاليپتوس
1-15-1- تاریخچه کاشت اکالیپتوس در ایران
1-15-2- ضرورت و اهمیت اکالیپتوس کاری
1-15-3- مشخصات گیاه شناسی اکالیپتوس
1-15-4- مشخصات اکولوژیکی
1-15-5- موارد مصرف
1-15-6- مشخصات ظاهری
1-15-7- مشخصات آناتومیکی
1-15-7-1- مقطع عرضی
1-15-7-2- مقطع مماسی
1-15-7-3- مقطع شعاعی
1-16- مواد افزودنی
1-16-1- جفت کننده مالئیک انیدرید
1-16-2- مقدار مصرف جفت کننده ها
1-17- فرضیات تحقیق
1-18- اهداف تحقیق
فصل دوم: سابق تحقیق
2- سابقه تحقیق
2-1- تحقیقات داخلی
2-2- تحقیقات خارجی
2-3- اثر و نوع مقدار تقویت کننده ها و اثر سازگار کننده ها
فصل سوم: مواد و روش ها
3- مواد و روش ها 
3-1- عوامل ثابت و متغیر
3-2- تهیه مواد اولیه
3-2-1- آرد چوب اکالیپتوس
3-2-2- پلی اتیلن سبک
3-2-3- مالئیک انیدرید
3-3- روش ها
3-3-1- آماده سازی آرد چوب اکالیپتوس
3-3-2- تیمار حرارتی آرد اکالیپتوس
3-3-3- ساخت چندسازه
3-4- محاسبه کاهش جرم آرد چوب اکالیپتوس بعد از تیمار حرارتی
3-5- طیف زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)
3-6- تحلیل وزن سنجی گرمایی
3-7- آزمون مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته خمشی
3-8- آزمون مقاومت کششی و مدول الاستیسیته کششی
3-9- آزمون مقاومت به ضربه فاقدار آیزود
3-10- جذب آب و واکشیدگی ضخامت 72 ساعته
3-11- تحلیل آماری داده ها
فصل چهارم: نتایج
4- نتایج
4-1- کاهش جرم بعد از تیمار حرارتی
4-2- طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)
4-3- پایداری حرارتی
4-4- خواص مکانیکی چندسازه
4-4-1- خواص خمشی
4-4-1-1- مقاومت خمشی
4-4-1-2- مدول الاستیسیته خمشی
4-4-2- خواص کششی
4-4-2-1- مقاومت کششی
4-4-2-2- مدول الاستیسیته کششی
4-4-3- مقاومت به ضربه فاقدار
4-5- ویژگی های فیزیکی چندسازه
4-5-1- جذب آب 72 ساعته
4-5-2- واکشیدگی ضخامت 72 ساعته
فصل پنجم: بحث و پیشنهادات
5- بحث و نتيجه گيري
5-1- کاهش جرم آرد چوب اکالیپتوس
5-2- پایداری حرارتی آرد چوب اکالیپتوس
5-3- طیف سنجی (FTIR)
5-4- خواص مکانیکی
5-5- ویژگی های فیزیکی چند سازه
5-6- پيشنهادات
منابع
پیوست ها
Abstract
فهرست جداول
فهرست نمودار
فهرست اشكال

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

جزوه نکات مهم و کلیدی حقوق جزای عمومی 1 (ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور) به همراه نمونه سوالات
بازديد : 73

جزوه-نکات-مهم-و-کلیدی-حقوق-جزای-عمومی-1-(ویژه-دانشجویان-دانشگاه-پیام-نور)-به-همراه-نمونه-سوالات
جزوه نکات مهم و کلیدی حقوق جزای عمومی 1 (ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور) به همراه نمونه سوالات
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pdf
حجم فایل: 3752 کیلوبایت
قیمت: 4900 تومان
دانلود جزوه نکات مهم و کلیدی حقوق جزای عمومی 1 (ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور) به همراه نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور با پاسخنامه،
در قالب pdf و در 29 صفحه،


توضیحات:
این محصول شامل جزوه نکات مهم و کلیدی فصول مختلف کتاب حقوق جزای عمومی 1 تالیف دکتر محمدعلی اردبیلی در قالب فایل pdf و در حجم 29 صفحه می باشد که به همراه یک دوره آزمون جامع تالیفی با پاسخنامه شامل موارد زیر، مناسب برای دانشجویان رشته های حقوق، حقوق بین الملل و حقوق جزا و جرم شناسی، ارائه شده است.

- بانک نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور:
نیمسال دوم 95-94 با پاسخنامه کلیدی
نیمسال اول 95-94 با پاسخنامه کلیدی
نیمسال دوم 94-93 با پاسخنامه کلیدی
نیمسال اول 94-93 با پاسخنامه کلیدی
نیمسال دوم 93-92 با پاسخنامه کلیدی
تابستان 1394 با پاسخنامه کلیدی
دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

جزوه خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام تالیف دکتر سیدمحمد مقیمی
بازديد : 74

جزوه-خلاصه-کتاب-اصول-و-مبانی-مدیریت-از-دیدگاه-اسلام-تالیف-دکتر-سیدمحمد-مقیمی
جزوه خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام تالیف دکتر سیدمحمد مقیمی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 72
حجم فایل: 875 کیلوبایت
قیمت: 9000 تومان
دانلود جزوه خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام تالیف دکتر سیدمحمد مقیمی،
در قالب pdf و در 72 صفحه.


توضیحات:
این جزوه شامل خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام تألیف دکتر سیدمحمد مقیمی، می باشد که در قالب pdf و در 72 صفحه و ویژه داوطلبین آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت به همراه با تست های کنکور کارشناسی ارشد و دکتری سال های 94 و 95 از این کتاب با پاسخنامه کلیدی ارائه شده است.

کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام تالیف دکتر سیدمحمد مقیمی دارای 10 فصل بوده که خلاصه کلیه فصول کتاب، در این فایل موجود می باشد.
دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

پاورپوینت خشک کن های صنعتی
بازديد : 80

پاورپوینت-خشک-کن-های-صنعتی
پاورپوینت خشک کن های صنعتی
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 15
حجم فایل: 2196 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع خشک کن های صنعتی،
در قالب ppt و در 15 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
تقسیم‌ بندی انواع خشک‌ کن‌ ها
خشک کن های ثابت
روش فرآیند، پیوسته یا ناپیوسته بودن عملیات
روش اعمال حرارت موردنیاز برای تبخیر رطوبت
طبیعت ماده خشک شونده
خشک کن های مستقیم
خشک کن های ناپیوسته
خشک کن های غیرمسقیم

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

پاورپوینت اسکولیوز و حرکات درمانی
بازديد : 88

پاورپوینت-اسکولیوز-و-حرکات-درمانی
پاورپوینت اسکولیوز و حرکات درمانی
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 4705 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
دانلودد پاورپوینت با موضوع اسکولیوز و حرکات درمانی،
در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

اسکولیوز
حرکات اصلاحی
تمرین شماره یک
حرکات اصلاحی
تصاویر حرکات اصلاحی
جدول نوع حرکت، ست و تکرار، شدت و مدت
دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

پاورپوینت حرکات اصلاحی زانو پرانتزی
بازديد : 68

پاورپوینت-حرکات-اصلاحی-زانو-پرانتزی
پاورپوینت حرکات اصلاحی زانو پرانتزی
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 507 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان
دانلود پاورپوینت با موضوع حرکات اصلاحی زانو پرانتزی،
در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

علل به وجود آمدن زانوی پرانتزی و حرکات اصلاحی آن
علت زانوی پرانتزی چیست؟
از نشانه های این عارضه می توان به موارد زیر اشاره کرد
فرد مبتلا با توجه به شدت ناهنجاری می تواند نشانه های زیر را داشته باشد یا می توان گفت موارد زیر عوارض ناشی از زانوی پرانتزی هستند
روش اندازه گیری زانوی پرانتزی
تمرینات کششی
تمرین برای افزایش قدرت عضلانی
دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

تحقیق هنر از دیدگاه امام خمینی (ره)
بازديد : 51

تحقیق-هنر-از-دیدگاه-امام-خمینی-(ره)
تحقیق هنر از دیدگاه امام خمینی (ره)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 12
حجم فایل: 160 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع هنر از دیدگاه امام خمینی (ره)،
در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
تعریف هنر
جایگاه هنر
هویت هنری امام خمینی رحمه الله
هنر؛ امانت الهی
هنر قرآنی
چند تعبیر امام درباره هنر و هنرمند
هنر در خدمت تعهد
منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 

برچسب ها : ,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 441

[تبادل لگو با ما]

Friends
تمامی حقوق مطالب برای این سایت محفوظ میباشد. قالب طراحی شده توسط: برگ گراف و ترجمه شده توسط : قالب گراف